Όραμα δράσης θεάτρου ΚΜΣ

Να ανατρέψουμε το συμβατικό κάδρο θέασης, να δημιουργήσουμε μια ολιστική εμπειρία στον θεατή, ώστε τα όρια μεταξύ θεάτρου και ζωής, τέχνης και πραγματικότητας να μπερδεύονται και το κράμα τους να αμφισβητεί τους παραδοσιακούς ρόλους στο θέατρο, ποιος είναι ο καλλιτέχνης και ποιος είναι ο θεατής. 

Ταυτόχρονα να επιτύχουμε μια ολιστική προσέγγιση της τέχνης του θεάτρου με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις παράλληλες δράσεις, οι οποίες απευθύνονται σε επαγγελματίες καλλιτέχνες αλλά και στο ευρύτερο κοινό. 

 

Οι βασικοί στόχοι της δράσης θεάτρου Κερά Μια Σκηνή αφορούν 2 ενότητες:  

 

Η πρώτη ενότητα στρέφεται γύρω από την ίδια την τέχνη του θεάτρου και σε αυτή την ενότητα εντάσσονται οι εξής στόχοι:

η έρευνα γύρω από την παραστατική τέχνη 

η ενδυνάμωση νέων καλλιτεχνών

η επιμόρφωση επαγγελματιών του χώρου

η δικτύωση των ντόπιων καλλιτεχνών μεταξύ τους αλλά και με διεθνείς συνεργασίες

 

Η δεύτερη ενότητα στρέφεται γύρω από την ανάπτυξη κοινού και την διάδραση με την τοπική κοινωνία. Σε αυτή την ενότητα συναντάμε τους εξής στόχους: 

Να κάνουμε το θέατρο προσβάσιμο σε όλους. Ακόμα και σε ένα μικρό χωριό της ενδοχώρας μπορεί να δημιουργηθεί ένας ζωντανός πυρήνας τέχνης που συνδέεται με άλλες πόλεις, μετατρέποντάς στο σε έναν εξωστρεφή χώρο πολιτισμού. 

Να φέρουμε τα παιδιά και τους νέους σε επαφή με το θέατρο με στόχο την έκφραση και τη δημιουργία

Να εξερευνήσουμε νέες συμμετοχικές διαδικασίες στην παραστατική τέχνη