Υπεύθυνος Κοινωνικών Δικτύων

Τάσος Φουράκης

Υπεύθυνος Κοινωνικών Δικτύων

E-mail: press@giortesrokkas.gr